تست برگشت پذیری از چروک

تست برگشت پذیری از چروک

مشخصات فنی :

  1. طبق استاندارد ملی ایران به شماره : 1244
  2. شامل وزنه با نیرویی معادل 10 نیوتن بر سطح : 15*15mm آزمون
  3. صفحه مدور با دقت 0.5 درجه بهمراه گیره نگهدارنده نمونه
  4. زمان سنج ایستا ( کرنومتر )
  5. پنس با لبه صاف و مناسب