پلاریمتر شیشه

پلاریمتر شیشه

این دستگاه جهت تست و کنترل درجه پخت محصولات شیشه ای تولیدی می باشد و همچنین با استفاده از این دستگاه می توان تمامی تنش های موجود در شیشه را با توجه به میزان شدت آنها با تفکیک رنگ مشاهده نمود، همچنین با استفاده از نرم افزار تعیین درصد تنش می توان میزان تنش های موجود در شیشه را اندازه گیری نمود.

این دستگاه به دوربین آنلاین پلارایز نیز مجهز می باشد که به صورت آنلاین تمامی تست های انجام شده را برروی رایانه ضبط می نماید.