کفش وچرم

دستگاه آزمون خستگی

مدل: Hi-1411-D 

کاربرد:

از این دستگاه برای تعیین میزان خستگی ترک ایجاد شده در نمونه های  لاستیکی ، بعد از انجام چندین بار خمش و کشش نمونه مورد نظر استفاده می شود.

 عملکرد دستگاه:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد مربوطه آماده سازی شده و در ایستگاه های قرار گیری نمونه که در این دستگاه 12 عدد می باشند، قرار داده می شود. میزان سیکل های رفت و برگشتی نمونه در نمایشگر دیجیتال دستگاه تنظیم گردیده و آزمون آغاز می شود. در حین انجام آزمون در نمونه ترک ایجاد می شود و کاربر به صورت چشمی توسط نمایشگر دستگاه تعداد سیکل های رفت و برگشتی نمونه ای که در آن ترک ایجاد گردیده را بررسی می نماید.

استاندارد مربوطه:

ASTM D 813

مشخصات فنی:

  • حداکثر فاصله بین فک: 75میلی متر
  • شمارشگر دیجیتال : 0~9999
  • ابعاد: 69×44×55
  • وزن:35 کیلوگرم
  • توان مصرفی: 1PH, AC220V, 3A ,50Hz