محصول صنعت پلاستیک

1 دستگاه تعیین مقاومت ESCR  پلی اتیلن مدل

HI-ESCR

کاربرد دستگاه:

تعیین مقاومت در برابر ترک ناشی از شرایط محیطی در محصولات پلا ستیکی

عملکرد دستگاه:

این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت مواد اولیه و محصول نهایی(لوله های پلی اتیلن) در برابر تنش های محیطی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.در مورد آزمون مواد اولیه، بعد از این که توسط پرس گرم از مواد اولیه ورق تهیه گرید توسط ملحقات دستگاه، به شکل مورد نظر در آمده و پس از ایجادترک در آن و خم کردن نمونه به همراه گیره ملحقات در معرف اگی پال، درون لوله های آزمایش دستگاه قرار گرفته، سپس در مخزن دستگاه برای زمان مشخص قرار داده می شود، بعد از طی این مدت زمان، به صورت چشمی میزان رشد ترک ایجاد شده بررسی شود.درمورد آزمون محصول نهایی قسمتی از لوله  بریده شده و به شکل S در آورده می شود،سپس درون بشری که محلول معرف اگی پال و آب در آن قرار گرفته گذاشته شده در مخزن دستگاه نگهداشته می شود. بعد از طی مدت زمان مشخص به طور چشمی ایجاد نقص در آن بررسی می شود.

استانداردهای مربوطه:

v    مواد اولیه:

IEC60811-4-1 و  ASTM D1693 و ISIRI 5525-4-1 و ISIRI 7175-8

v    محصول نهایی:

ISO 8796

و ISIRI 8988

آزمون قابل انجام:

این دستگاه توانایی انجام آزمون ESCR هم برای مواد اولیه و هم برای محصول نهایی مور استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی:

·     حمام روغن با کنترل درجه حرارت با دقت 1 درجه سلسیوس با سیستم گردش روغن

·     کنترل درجه حرارت تا دمای 120 درجه سلسیوس و نمایش دیجیتالی زمان و دما

·     ناچ زن به منظور ایجاد شکافهای ظریف بر روی نمونه ها

·     کانالهایی که با طراحی خاص جهت نگهداری نمونه های خم شده

·     لوله های آزمایش از جنس پیرکس درپوش

·     پانچ دستی برای تهیه نمونه های مستطیلی

·     گیره خم کن نمونه ها

·     انبر انتقال نمونه ها