کلاف پیچ

کلاف پیچ

   مشخصات فنی :

  1. جهت محاسبه و آزمون : Tex & Denier نخ
  2. شامل الکترو موتور 3 فاز و گیربکس صنعتی
  3. با قابلیت تنظیم سرعت پیچش و کنترل کشش
  4. شمارنده دیجیتالی از کمپانی اتونیکس کره
  5. سنسور مغناطیسی از کمپانی اتونیکس کره
  6. با قابلیت انجام 5 آزمون به طور همزمان