استاندارد های ملی در صنعت بسته بندی

صنعت بسته بندی:

یکی از مهمترین مسائلی که در اغلب صنایع مورد توجه زیادی قرار می گیرد نگهداری و بسته بندی محصولات تولیدی می باشد.

محصولات مورد استفاده در بسته بندی:

کاغذ، کارتن، بطری(PP-PE-PET)، تیوب، فیلم های پلاستیکی، ظروف پلاستیکی و…

بسته بندی باید به گونه ای باشد که بر کیفیت و سلامت محصول خلل ایجاد ننماید.به همین دلیل باید از کیفیت محصولات تولید شده در این زمینه اطمینان حاصل شود.که این امر با انجام آزمون هایی محقق می گردد.

آزمون های مورد استفاده:

آزمون های کشش، فشار، ترکیدگی کارتن، نشتی،گشتاور،ترکیدگی بطری، پانچ کارتن ، ضربه فیلم و…از جمله مهمترین این آزمون ها می باشد.

1. تست کشش:

از مهمترین آزمون هایی که در این صنعت کاربرد دارد، تست کشش می باشد.میزان مقاومت محصولات تولیدی و یا حتی مواد اولیه آن ها در برابر نیروی کششی مورد بررسی قرار می گیرد.

-می توان بدنه کارتن ها، کیسه، فیلم های پلاستیکی، بدنه ظروف و بطری ها مطابق با استانداردهای مربوطه شان مورد آزمون قرار گیرند.دلیل انجام این آزمون این می باشد تا تأثیر نیروی کششی که بر اثر قرار گیری مواد در این ظروف و یا جابجا کردن، بر آن ها اعمال می شود بررسی گردد.

استاندارد های مربوطه :

•پلاستیک ها(بدنه ظروف و بطری):ASTM D 638,ASTM D 527
•فیلم های پلاستیکی:ASTM D 882
•کیسه های کاغذی:ISIRI 8273

دستگاه مناسب:

دستگاه مناسب با این آزمون می توان به دستگاه کشش یونیورسالی اشاره نمود که تعداد زیادی از استاندارد ها را کاور می نماید و قابلیت اندازه گیری نیروی مورد نیاز برای ایجاد کشش و تغییر طول بهمراه بسیاری از پارامترهای دیگر از جمله:

استحکام در نقطه تسلیم،پارگی،ماکزیمم و مدول و درصد تغییر طول و میزان نیروی مورد نیاز در هر نوع آزمون و بسیاری از پارامترهای دیگر اشاره نمود.

دستگاهHi-500 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech) از جمله این دستگاه ها می باشد.که علاوه بر تست کشش، می توان بسیاری از آزمون های دیگر از جمله خمش، فشار، گریپ، ضریب اصطکاک، چسبندگی، پیل و … با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارهای مربوطه انجام دهد.

  1. تست فشار: از جمله مهمترین آزمون های مورد استفاده تست فشار کارتن و ظروف می باشد.این آزمون برای تعیین میزان مقاوت این محصولات در برابر فشاریکه در اثر قرار گیری مواد در آن ها و یا در شرایط انبار داری بر آن ها اعمال می شود مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد های مربوطه: • ISIRI 150,ISIRI 1641,ISIRI 2923 دستگاه مناسب: در این آزمون نیز می توان از دستگاه ذکر شده در آزمون کشش نیز استفاده نمود .ولی چنانچه ابعاد نمونه مورد ازمون از ابعاد مناسب این دستگاه بزرگتر باشد. شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech ) دستگاه دیگری برای این کار طراحی نموده است که مدل آن Hi-1436 می باشد که این دستگاه نیز یونیورسال می باشد.برای کارتن هایی با ابعاد بزرگ نیز مناسب می باشد. مدل دیگری از این دستگاه با عنوان Hi-1436 وجود دارد که برای انجام آزمون محصولات توپر مورد استفاده قرار می گیرد.

  1. ترکیدگی کاغذ و کارتن: میزان نیروی مورد نیاز برای ترکیدن نمونه تعیین می شود.فشار هیدرولیکی به نمونه گرد اعمالی شود تا جایی که نمونه بترکد.این فشار توسط فشار سنج آن حس می شود. نکته: این نیرو به طور مستقیم به نمونه اعمال نمی شود بلکه این نیرو به ورق لاستیکی که در سر گپ دستگاه قرار دارد اعمال می شود .این ورق در اثر اعمال فشار بر آموده م یشود و به نمونه نیرو اعمال می کند تا جایی که نمونه دچار پارگی گردد. استانداردهای مربوطه: ISO 2758,9 -ISIRI 1821 دستگاه مناسب: دستگاه مدل Hi-1413-ADPساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) از جمله دستگاه هایی می باشد که توانایی انجام این آزمون را با دقت بسیار بالا در دو رنج فشار پایین و فشار بالا انجام دهد.

4.تست نشتی: در این آزمون وجود و یا عدم وجود نشتی در ظروف بخصوص در بطری ها و تیوب ها مورد بررسی قرار می گیرد.این کار به وسیله ایجاد خلأ در محفظه ای که نمونه پر در آن قرار گرفته است، انجام می گیرد.و اینکار تا فشار خاصی در خلأ ادامه می یابد.چنانچه تحت فشار اعمال شده از نمونه حباب و یا مواد به بیرون تراوش نمود نشانگر وجود نشتی در ظرف می باشد. استانداردهای مربوطه: ISIRI 2314,ISIRI 5569,ISIRI 11610و… دستگاه مناسب: یکی از دستگاه های مناسب با این آزمون دستگاه MFY ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) می باشد. که می تواند میزان فشار خلأ مورد نیاز برای بسیاری از ظروف را تأمین نماید.

  1. تست ترکیدگی بطری: برای تعیین میزان مقاومت بطری ها در برابر اعمال فشار داخلی مورد استفاده می گیرد.درون بطری با مایعی(معمولا آب) پر می شود.این اعمال فشار برای تعیین میزان مقاومت ترکیدگی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه مناسب: از جمله دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون می توان به دستگاه مدل : Hi-1409-Bساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) اشاره نمود.که میزان فشار لازم را برای انجام این آزمون تأمین می نماید.مایعی که در این دستگاه در درون بطری ها پر می شود آب می باشد.

  1. تست گشتاور: از این دستگاه برای تعیین میزان گشتاور لازم برای باز و بسته کردن درب بطری ها و تیوب ها مورد استفاده قرار می گیرد. نکته:این آزمون از این جهت دارای اهمیت می باشد که نیروی مناسب برای جفت شدن کامل درب مورد استفاده قرار گیرد. هم برای مصرف کننده در هنگاه باز کردن درب و هم برای تولید کننده در هنگاه بستن درب این ظروف. دستگاه مناسب: یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون دستگاه مدلNJY : ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) می باشد. که میزان گشتاو رلازم برای باز و بسته کردن ظروف را تعیین می نماید.

  1. آزمون ضربه فیلم: برای تعیین میزان مقاومت فیلم در برابر اعمال ضربه که توسط بال و یا دارت بر فیلم پلاستیکی اعمال می شود مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه مناسب: از دستگاه های مناسب می توان به دستگاه مدل Hi-1437 FN ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) اشاره نمود. که جهت تعیین میزان نیرو و استحکام این فیلم ها را با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرند.