استانداردهای ملی در صنعت نساجی

محصولات تولید شده در صنعت نساجی به شکل الیاف و پارچه ها می باشند.

پارچه ها به صورت های مختلف از جمله بافته شده و نبافته تهیه می گردند.

برای تعیین ویژگی های مکانیکی مربوط به این محصولات یکسری آزمون ها انجام میگردد تا تولید کنندگان این محصولات از کیفیت محصولات تولیدی خود اطمینان حاصل نمایند.

از جمله این آزمون ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1) آزمون کشش:

این تست برای تعیین میزان مقاومت الیاف و یا پارچه ها در برابر اعمال نیروی کششی مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

ISIRI 5153 (پارچه های نبافته)

ISIRI 2794 (الیاف مصنوعی)

ISIRI 1147-1 (پارچه های بافته،نوار باریک)

ISIRI 1147-2 (پارچه های بافته، نوار پهن)

روش کار:

نمونه آماده سازی شده بر طبق ابعاد استاندارد مربوطه در بین دو فک مناسب قرار داده می شود و با سرعت مناسب تحت کشش قرار می گیرد.سرعت مناسب برای انجام این آزمون با توجه به نوع محصول تعیین میگردد.

دستگاه مناسب:

یک نکته قابل توجه در این محصولات، استحکام کم این محصولات می باشد.با توجه به این نکته دستگاه مورد استفاده باید از دقت بالایی در حس کردن نیروی مورد نیاز، برخوردار باشد.

دستگاه مدل Hi-500ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech)  از جمله دستگاه هایی هستند که از دقت بالایی برخوردار می باشند.

2)کلاف پیچ:

برای انجام بعضی از آزمون ها در صنعت نساجی نیاز به داشتن یک مقیاس می باشد.

این مقیاس به صورت طول مشخصی از نخ بیان می شود.به این ترتیب که طول مشخصی از نخ توسط دستگاه هی پیچیده شده و وزن می گردد.

وزن نخی که 1000 متر از آن پیچیده شده تحت عنوان (TEX) و وزن نخی که 9000 متر از آن پیچیده شده تحت عنوان (Denier) بیان می گردد.

استاندارد های مربوطه:

ISIRI 28

روش کار:

الیافی که مد نظر می باشدبا طول مشخص(TEX یا Denier) توسط دستگاه مناسب به صورت دستی و یا موتوری به دور یک چرخ پیچانده می شوند سپس نمونه پیچیده شده از دستگاه بیرون آورده شده و وزن می گردد. این عدد معیاری برای مقایسه برخی از ویژگی های الیاف می باشند.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب مدل Hi-1425 (موتوری و دستی) ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech) میباشد.

3)آزمون ترکیدگی:

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت در برار ترکیدن پارچه ها در صنعت نساجی بکار برده می شود.

استاندارد های مربوطه:

ISO 2759

روش کار:

نمونه که به شکل گرد با توجه به ابعاد استاندارد آماده سازی شده در بین دو حلقه ی نگهدارنده ، به طور محکم قرار داده می شوند در زیر این دو حلقه یک دیافراگم از جنس لاستیک قرار دارد.

فشار هیدرولیکی ایجاد شده توسط دستگاه بر این ورق  فشار آورده و آن را متورم می کند و بر نمونه نیرو اعمال می نماید. این کار تا جایی ادامه می یابد که نمونه دچار ترکیدگی شود.

فشار لازم برای ترکیدن نمونه توسط فشار سنج دستگاه حس شده و نشان داده می شود.

دستگاه مناسب:

یکی از مناسبترین این دستگاه ها  Hi-1413 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز(labhitech )می باشد. این دستگاه علاوه بر صنعت نساجی در صنایع دیگری از قبیل کاغذ و کارتن مورد استفاده قرار می گیرد.

4)آزمون سایش و مالش:

برای تعیین میزان مقاومت در برابر سایش و  مالش پارچه های نساجی از این آزمون استفاده می شود.

استاندارد های مربوطه:

1)سایش Taber

ISIRI 11159, ISO 17076

ISIRI 7621, ISO 5470

ISIRI 8332, ASTM D 3884

2)مالش مارتیندیل

ISO 20344, ASTM D 4966, DIN 53863

روش کار:

سایش Taber:نمونه مورد نظر که آماده سازی شده در دستگاه سایش قرار داده می شود و توسط چرخ های ساینده تحت سایش قرار می گیرد. اختلاف وزن قبل و بعد از سایش میزان درصد سایش نمونه را بدست می دهد.

مالش مارتیندیل:نمونه های آماده سازی شده در دستگاه مورد نظر قرار داده می شود. صفحه قرار گیری نمونه و محور مالش دهنده هر دو متحرک می باشند. بعد از اتمام آزمون نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:

1)سایش Taber: دستگاه  مدل :  Hi-1412-T  ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) می باشد.

2)مارتیندیل: دستگاه مدل :  Hi-1412-M ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) می باشد.

5) آزمون Scorch  (اتو) :

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت پارچه های نساجی در برابر صفحه داغ قرار گرفته بر روی آن، بکار برده می شود.

استاندارد مربوطه:

ISIRI 333,ISIRI 250, ISO 105-X11

روش کار:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی می شود. این نمونه بین دو صفحه فشاری که داغ می باشند قرار می گیرد.

بعد از گذشت مدت زمان مشخص که نمونه در بین دو صفحه تحت یک دما و فشار معین قرار گرفت، میزان تغییر رنگ آن با معیار خاکستری(Gray scale) مقایسه می شود.

دستگاه مناسب:

از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1422 ساخت  شرکت  فروردین آزما تجهیز (labhitech ) میباشد.

6)آزمون شستشو:

این آزمون برای تعیین مقاومت در برابر شستشوی پارچه های نساجی بکار برده می شود.

استاندارد مربوطه:

ISIRI 4530, ISO 105 C06

روش کار:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی می شود. درون مخزن دستگاه از محلول صابونی (درصد مواد موجود در محلول در استاندارد مربوطه بیان شده است).

دما و زمان مشخص با توجه به نوع نمونه برای دستگاه تنظیم می شود. نمونه تحت شرایط تنظیم شده در دستگاه تحت شستشو قرار می گیرد. بعد از اتمام آزمون نمونه از لحاظ ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:

دستگاه مدل Hi-1421 ساخت شرکت  فروردین آزما تجهیز (labhitech ) از جمله دستگاه هایی می باشد که با این استاندارد ها بطور کامل مطابقت دارند.

7)آزمون پارگی:

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت پارچه در برابر پارگی مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد مربوطه:

ASTM D 1922, ISIRI 7276

روش کار:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در گیره های نگهدارنده نمونه قرار داده می شود.دستگاه دارای یک پاندول متحرک می باشد که به یکی از نگهدارنده ها متصل می باشد.

با رهایش پاندول نمونه دچار پارگی شده وانرژیی جدایش توسط عقربه های روی پاندول نشان داده می شود.

در مدل های کامپیوتری میزان انرژی لازم در کامپیوتر نشان داده می شود.

دستگاه مناسب:

دستگاه مدل HI-1455 شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) از جمله مناسب ترین دستگاه ها با دقت اندازه گیری بالا می باشد.

مدل دیجیتالی با 6 پاندول کامل و تمام اتومات و پنوماتیک

مدل آنالوگ با 3 پاندول و با کاربری آسان

8)آزمون تعریق سنج:

این آزمون برای تعیین میزان تغییر رنگ و شکل ظاهری منسوجات در برابر تعریق، بکار برده می شود.

استاندارد مربوطه:

ISO 105 E04, ISIRI 176

روش کار:

نمونه ها ی مورد نظر که آماده سازی شده اند در محلول اسیدی برای مدت مشخص قرار داده می شند .سپس بین دو صفحه قرار گرفته و برای مدت 4 ساعت در دمای 37 درجه درون آونی قرار می گیرند.

نمونه ها ازلحاظ تغییر رنگ مورد بررسی قرار می گیرند.

دستگاه مناسب:

دستگاه مدل HI-1423 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech ) مطابق با استاندارد مربوطه می باشد.