شرینک

دستگاه شرینک

کاربرد : محاسبه میزان جمع شدگی نمونه های بسته بندی

مشخصات فنی :

 1. تایمر اتونیکس کره با دقت 0.1 ثانیه
 2. کنترلر دما اتونیکی کره با دقت 0.1 درجه
 3. سنسور دما اتونیکس کره مدل فلکسی
 4. مخزن تمام استیل
 5. گرمکن کن 500 وات
 6. روغن حرارتی 4 لیتری

دستور العمل کار با دستگاه شرینک

 1. ابتدا کابل برق را به دستگاه وصل وکلید پاور را روشن کنید.
 2. دما را به کمک کلبدهای جهت نما بر رویه کنترل دما تنظیم نمائید.
 3. سنسور را در مرکزقرار دهید ومنتظربمانید تا دما به مقدار Set شده برسد
 4. ابعاد نمونه را به طور کامل قبل از آزمون اندازه گیری بفرمائید.
 5. نمونه را داخل نگهدارنده نمونه قرار دهید وسنسور دمارا به عقب هدایت کنید.
 6. تایمر بایستی طبق استاندارد تنظیم شود.
 7. از طوری استفاده نموده و بعد از رسیدن دما به داخل روغن قرار بدهید.
 8. بعد از قرار دادن نمونه داخل روغن کلید Start را بزنید.
 9. به محض شنیدن صدای بوق نمونه را بردارید و کلید Reset را بزنید.
 10. ابعاد نمونه را اندازه گیری و کاهش طول را طبق فرمول زیر محاسبه کنید.