دستگاه پیرسازی نمونه فیلم

QUV ( Accelerate Weathering Tester )

Q-UV&Q-SUN

کیفیت محصولات مختلف متأثر از عواملی همچون نور، حرارت، رطوبت، مواد شیمیایی، ازن و … می باشد.

این محصولات به مرور زمان با قرار گیری در برابر این شرایط دچار فرسودگی و تخریب شده و از لحاظ کیفی دچار کمبود می گردند.

همین امر باعث شده تا بشر به فکر بهبود کیفیت این محصولات و افزایش طول عمر آن ها، جهت صرفه جویی در وقت و هزینه و … شود.

برای بهبود کیفیت محصولات باید در ابتدا میزان مقاومت و پایداری در برابر این شرایط سنجیده شود و در صورت نا مناسب بودن نتایج در جهت اصلاح آن اقداماتی صورت پذیرد.

جهت بررسی میزان مقاومت در برابر شرایط ذکر شده در فوق، استفاده از دستگاه هایی که توانایی شبیه سازی این شرایط البته در مدت زمانی بسیار کمتر از شرایط واقعی، رایج گردیده است.

نتایج دست آمده از این آزمایشات در آزمایشگاه کنترل کیفی این محصولات مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله ی این دستگاه ها می توان به دستگاه های Q-UV و Q-SUN اشاره نمود.

این دستگاه ها شرایطی همچون :
1. نور و حرارت
2. نور، حرارت و رطوبت(نقطه شبنم)
را فراهم می نمایند.

این دستگاه ها در طول موج های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

به عنوان مثال دربرخی از دستگاه های Q-SUN از لامپ زنون با طول موج nm 250-800 و در دستگاه Q- UV از طول موج nm 350-400 استفاده می شود

نمودار های طول موج مربوط به هر یک از این دستگاه ها با یکدیگر متفاوت می باشد. نمودار مربوط به Q-SUN که مربوط به نور خورشید می باشد به دلیل دارا بودن انواع مختلفی از امواج رنج گسترده تری را در بر می گیرد.

نمودار Q- UV به دلیل دارا بودن یک نوع موج دارای سطح زیر نمودار کمتری می باشد.

در نمونه های مختلف با توجه به نوع کاربردو شرایط استفاده از این نمونه ها از یکی از انواع این دستگاه ها استفاده می شود تا شرایطی از قبیل نور، حرارت و یا رطوبت برای آنها فراهم گردد و نمونه ها تحت این شرایط مورد آزمون قرار گیرند.

نمونه ها برای مدت زمان مشخص تحت شرایط نوری، حرارتی و یا رطوبتی قرار می گیرند.
بعد از اتمام مدت زمان استاندارد این محصولات از لحاظ ایجاد تغییر شکل، نقص و یا تغیرات ظاهری مورد بررسی قرار می گیرند.

برخی از انواع این دستگاه ها دارای حسگر هایی می باشند که میزان نور تابیده شده را شناسایی می کند .

و در صورت کمتر بودن مقدار آن از مقدار مورد نیاز که به دلیل استفاده طولانی مدت از آن، لامپ دچار استهلاک گردیده، میزان اشعه تابیده شده را تشدید می کند تا مقدار تنظیم شده برسد.

در مواردی که نیاز به ایجاد شرایط مرطوب می باشد در برخی از انواع این دستگاه ها نازل های آب، آب مقطر را در محفظه اسپری می کنند. این آب توسط گرم کننده های موجود در انتهای دستگاه گرم شده و به بخار اشباع تبدیل می شود

نمونه تحت این شرایط مورد آزمون قرار می گیرد و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرند.

Technical Data :   

  1. اندازه گیری رطوبت توسط کنترلر SAMWON ساخت : کره
  2. کنترلر دمـا ساخت :Omron  ژاپن
  1. انداز ه گیری UV بر حسب : µw / cm ² ساخت : Lutron  تایوان
  1. نمایشگر و کنترل کننده زمان تست ، ساخت : کره
  1. کنترل کننده : W / M ² @ 340 n.m دستی (Manual  Controls Irradiance ) 
  1. سنسور مخصوص انداز ه گیری دما در پرتو  UV(uninsulated black panel temperature )
  1. کنترل کننده سطح آب جهت آماد ه سازی رطوبت و دما
  1. لامپ UVA مدل : HRA 4348 ساخت : آلمان
  1. ساخته شده طبق سیکل C استاندارد ASTM 5208
  1. تعداد نمونه جهت تست : 50 عـدد

  The QUV simulates the effect of sunlight with fluorescent ultraviolet (UV) lamps, while it simulates rain and dew with condensing humidity or water spray. In a few days or weeks, the QUV can reproduce the damage that occurs over months or years outdoors. Types of damage include fading, color change, chalking, cracking, crazing, embitter limens, strength loss etc. The test data can help in the selection of new materials, the improvement of existing materials or the evaluation of how changes in formulations affect product durability.