دستگاه پرس گرم هیدرولیک دستی

تست سایش         

   Taber Type Abrasion Tester                                            

HI-1412-Dمدل :

 

کاربرد:از این دستگاه برای تعیین مقاومت سایشی لاستیک ها و همچنین زیره کفش ها استفاده می شود.

عملکرد دستگاه :

نمونه مورد نظر به شکل استاندارد مربوطه (استوانه ای)آماده سازی شده و بعد از وزن شدن در محل تعبیه شده قرار می گیرد. صفحه ی استوانه ای دستگاه دارای ورق سمباده می باشد که در حال چرخش می باشد. نمونه ی نیز علاوه بر حرکت حول محور خود، در راستای طولی ورق سمباده نیز به تعداد ذکر شده در استاندارد حرکت رفت و برگشتی را انجام می دهد. عد از اتمام ازمون نمونه مجددا وزن شده و با توجه به فرمول درصد سایش نمونه اندازه گیری می شود.

استانداردهای مربوطه  :

DIN -53516, ISO-4649, BS-903, JIS-K6264, GB/T9867

مشخصات فنی:

 

  1. وزنه: 5N , 5N
  2. طول صفحه ی استوانه ای:460 mm
  3. پد سمباده : 20m
  4. ابعاد دستگاه (W×D×H):cm70×30×30
  5. وزن: 25 kg

طبق استاندارد ملی : 2170