صنایع بسته بندی

HSTدستگاه دوخت فیلـم سه ایستگاهی                                                                                                  

مدل : Hi-2029-B

Seal temperature : Room temperature~300 °C (accuracy: ± 0.2 °C)

Dwell time : 0.1~999.9 s

Dwell pressure : 0.05~0.7MPa

Seal surface : 3 * ( 210 mm×10 mm )

Heater type :

Single heated surface or double heated surfaces

P.I.D temperature control system PLC.

Control Panel : HMI ( User Friend )

Gas supply pressure : ≤ 0.7Mpa

Power : AC 220V 50Hz

Standards

ASTM F2029 & ISIRI 7276

 *. دستگاه فوق شامل 3 Zone حرارتی مستقل از هم ( 3 ایستگاهی ) و کنترل دما از کمپانی اتونیکس کره با کاربری بسیار آسان میباشد.