ضربه قطعات خودرو

قطعات کائوچویی و پلاستیکی مقاومت در برابر ضربه سقوط وزنه

Falling ball

 1. دارت A به شعاع : 20 میلی متر و جرم 100 گرم
 2. وزنه های اضافه جهت دارت A :

یک وزنه 50 گرمی

یک وزنه 100 گرمی

سه وزنه 200 گرمی

 1. دارت B به شعاع : 80 میلی متر و جرم 500 گرم
 2. وزنه های اضافه جهت دارت B :

دو وزنه 100 گرمی

دوازده وزنه 500 گرمی

 1. وزنه C تیغه فولادی با لبه گرد 200 گرمی

وزنه ها با دارت A مشترک میباشد

 1.  دارت E به شعاع : 80 میلی متر و جرم 200 گرم

وزنه ها با دارت B مشترک میباشد

 1.  گاید دارت A : بقطر داخلی 30 میلیمتر
 2.  گاید دارت B,E : بقطر داخلی 90 میلیمتر
 3.  ارتفاع سقوط دارت A,B,E : 50 cm , 100 cm
 4.  فیکسچر نمونه ها طبق استاندارد
 5.  مطابق با استاندارد خودرویی پژو و سیتروئن : D42 1235 index C