المندورف آنالوگ

دستگاه تست مقاومت به پارگی کاغذ و کارتن

Elmendorf  Model : Hi-1455-P

 Tearing Tester is designed for the tearing test of films, sheets, flexible PVC, PVDC, waterproof films, woven materials, polypropylene, polyester, paper, cardboard, textile and non-woven and etc.

Standard ConfigurationsMain body, One Basic Pendulum, One Extra Weight, One Calibration Weight

Optional Parts: Basic Pendulum: 1600gf

Extra Weight: 1600gf, 3200gf

Calibration Weight: 400gf, 800gf

Tearing Force : 0 ~ 1600 gf  ,  0 ~  3200 gf

Capacities of pendulum : 1600 gf , 3200 gf

Release Pendulum : Pneumatic

Standards

ISO 6383, ISO 1974, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, TAPPI T414, GB 11999, GB/T 455.1, GB/T455.2

. توضیح : این مدل دارای دو پاندول و بصورت پوینتر ( Pointer )  بوده و الزامیست قبل از کار با دستگاه عقربه نشانگر ، صفر شده و به کمک درجه بندی روی پاندول عدد مورد نظر را به صورت چشمی یادداشت فرمایید.