دستگاه تست سقوط آزاد

Drop Test of Loaded Containers by Free Fall

 Model : Drop Tester Hi-1403-P

 

دستگاه تست سقوط آزاد

مشخصات دستگاه:

ظرفیت : 20 کیلو گرم

ارتفاع : 140 سانتی متر و قابل تنظیم

فضای نمونه : 36*40

تنظیم ارتفاع و نگهدارندهها از پروفیل آلومنیوم میباشد

عملکرد دستگاه به صورت پنوماتیک

 استاندارد مربوطه:

  • ASTM D 5276

GB/T 4857.5