دستگاه  ثبات مالشی اتوماتیک

دستگاه  ثبات مالشی اتوماتیک           Crack meter

مدل : Hi-141   2-M

کاربرد : این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت رنگ پارچه های نساجی در برابرمالش مورد استفاده قرار میگیرد.

عملکرد :

نمونه مورد نظر با توجه به ابعاد استاندارد مربوطه آماده سازی شده و در محل تعبیه شده دستگاه قرار میگیرد . یک جسم اسفنجی به شکل استوانه در انتهای اهرم دستگاه متصل میباشد. با حرکت دادن اهرم متحرک به صورت رفت و برگشت جسم اسفنجی بر روی نمونه مالش ایجاد میکند . بعد از اتمام آزمون نمونه مورد نظر از لحاظ تغییر رنگ توسط معیار خاکستری مورد بررسی قرار میگیرد.

استانداردهای مربوطه :

  • ISO 105-X12 , ISIRI 204

مشخصات فنی :

  1. بهمراه الکترو موتور و گیربکس
  2. سنسور مغناطیسی Autonics
  3. ابعاد نمونه : 140*50 mm
  4. نیروی اعمالی : 900 gr
  5. سطح مالش : 100 mm
  6. قطر جسم اسفنجی : 16 mm
  7. شمارشگر دیجیتالی : 0 ~ 9999
  8. ابعاد ( طول * عرض * ارتفاع ) : 70*24*22