دستگاه آزمون جذب آب(Cobb Tester)  به همراه سیلندر ( استیل ضد زنگ )

Model : Hi-1215-Cobb

 دستگاه آزمون جذب آب(Cobb Tester)  به همراه سیلندر ( استیل ضد زنگ )

استاندارد مربوطه:

 • ISIRI 150 بند 2-9
 • ISIRI 475

مشخصات دستگاه:

 • ابعاد نمونه :130×130 mm
 • سطح آزمون : 100 cm2
 • قطر فریم :Ø 112.8 mm استیل ضد زنگ
 • عمق فریم :25 mm
 • ضخامت فریم : 6 mm
 • ابعاد صفحه ثابت :170×150×10 mm
 • ابعاد پایه :150×150×10 mm
 • وزن :8 kg
 • وزن سیلندر : 10 kg