تست ضربه آیزود و چارپی

                                                            آیزود یا چارپی

مدل Hi-1445 :

 

کاربرد: اندازه گیری مقاومت ضربه ای مواد اولیه ورودی به کارخانه و محصولات تولید شده جهت پلاستیک ها و کامپوزیت ها

 

مشخصات عنوان
CHARPY : 25j  

ظرفیت

 

 

3.46 m/sec

 

سرعت ضربه

 

32.7 cm

 

فاصله مرکز میله تا نقطه انتهایی ضربه

CHARPY= 25j:4.179kg

 

 

وزن پاندول

 

150°

 

زاویه تست

 

Kg-m ,Kg-cm , lb-in , J

 

واحدهای انرژی

 

 

دقت زاویه

 

1 J

 

دقت انرژی

 

عرض:720 × طول:430  ×  ارتفاع:890 cm

 

ابعاد

 

65 kg

 

وزن

صفحه درجه بندی شده با عقربه رابط کاربری