تست اتو داغ

اتو داغ

مشخصات فنی:

  1. طبق استاندارد ملی ایران به شماره ملی 250 واستاندارد بین المللی 105   iso

2 .گرمایش باطراحی خاص بهمراه کنترل دما جهت مصرف بهینه برق (B)

3 .کنترل دما از کمپانی اتونیکس کره بادقت   1.0 درجه

  1.  سنسور دمایی از نوع PT 100 ازکمپانی اتونیکس کره

5 .قطعه الکترونیکی SSR   ازکمپانی اتونیکس کره

6 .یکسال گارانتی و10  سال خدمات پس از فروش