استاندارد های ملی در صنعت بسته بندی

صنعت بسته بندی:

یکی از مهمترین مسائلی که در اغلب صنایع مورد توجه زیادی قرار می گیرد نگهداری و بسته بندی محصولات تولیدی می باشد.

محصولات مورد استفاده در بسته بندی:

کاغذ، کارتن، بطری (PP-PE-PET)، تیوب، فیلم های پلاستیکی، ظروف پلاستیکی و…

بسته بندی باید به گونه ای باشد که بر کیفیت و سلامت محصول خلل ایجاد ننماید. به همین دلیل باید از کیفیت محصولات تولید شده در این زمینه اطمینان حاصل شود.که این امر با انجام آزمون هایی محقق می گردد.

آزمون های مورد استفاده:

آزمون های کشش، فشار، ترکیدگی کارتن، نشتی، گشتاور، ترکیدگی بطری، پانچ کارتن، ضربه فیلم و … از جمله مهمترین این آزمون ها می باشد.

1. تست کشش:

از مهمترین آزمون هایی که در این صنعت کاربرد دارد، تست کشش می باشد.میزان مقاومت محصولات تولیدی و یا حتی مواد اولیه آن ها در برابر نیروی کششی مورد بررسی قرار می گیرد.

-می توان بدنه کارتن ها، کیسه، فیلم های پلاستیکی، بدنه ظروف و بطری ها مطابق با استانداردهای مربوطه شان مورد آزمون قرار گیرند. دلیل انجام این آزمون این می باشد تا تأثیر نیروی کششی که بر اثر قرار گیری مواد در این ظروف و یا جابجا کردن، بر آن ها اعمال می شود بررسی گردد.

استاندارد های مربوطه :

•پلاستیک ها (بدنه ظروف و بطری):ASTM D 638,ASTM D 527
•فیلم های پلاستیکی:ASTM D 882
•کیسه های کاغذی:ISIRI 8273

دستگاه مناسب:

دستگاه مناسب با این آزمون می توان به دستگاه کشش یونیورسالی اشاره نمود که تعداد زیادی از استاندارد ها را کاور می نماید و قابلیت اندازه گیری نیروی مورد نیاز برای ایجاد کشش و تغییر طول بهمراه بسیاری از پارامترهای دیگر از جمله:

استحکام در نقطه تسلیم، پارگی، ماکزیمم و مدول و درصد تغییر طول و میزان نیروی مورد نیاز در هر نوع آزمون و بسیاری از پارامترهای دیگر اشاره نمود.

دستگاهHi-500 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (labhitech) از جمله این دستگاه ها می باشد. که علاوه بر تست کشش، می توان بسیاری از آزمون های دیگر از جمله خمش، فشار، گریپ، ضریب اصطکاک، چسبندگی، پیل و … با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارهای مربوطه انجام دهد.