آزمون های مربوط به فوم های مورد استفاده در صنعت تولید خودرو مطابق با استاندارد jis k

فوم های مورد استفاده درصنعت خودرو و آزمون های مربوط به آن

در صنعت تولید خودرو محصولات پلیمری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این محصولات می توان به فوم ها اشاره نمود.

فوم های مورد استفاده در این صنعت معمولا فوم های پلی یورتان (PU) و پلی اتیلن (PE) میباشد.

این محصولات (فوم ها) به دلیل داشتن خواصی از جمله :

  • عایق حرارتی
  • عایق صوتی
  • ضربه پذیری و سبک بودن

در این صنعت بسیار مورد توجه می باشند.

جهت بررسی کیفیت این محصولات، آزمون های مختلفی وجود دارد.

برخی از استاندارد های مربوط به اینآزمون ها به شرح زیر می باشد:

  • ISO 1798 مربوط به آزمون کشش می باشد.

JIS k 6382 استاندارد مربوط به برخی از آزمون های این محصولات را در برمی گیرد.

JIS K 6400

MES MN 210

1)JIS K 6382:

از جمله آزمون های موجود در این استاندارد به شرح زیر می باشد:

  • سختی: نمونه ای به شکل دایره با قطر 300mm با ضخامت 20mm آماده سازی می شود. ابتدا نیرویی معادل 4.9N بر نمونه اعمال می شود ضخامت نمونه در این حالت به عنوان ضخامت اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

سپس مجددا نمونه مطابق با استاندارد فشرده می شود. میزان نیروی مورد نیاز برای فشردگی به عنوان سختی فوم مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاهمناسب:

دستگاه مورد استفاده در این آزمون باید توانایی برنامه ریزی برای فشرده کردن فوم را داشته باشد. از دستگاه های مناسب می توان به دستگاه مدل Hi-1449-A ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech)  اشاره نمود.

نکتهآزمون ذکر شده در فوق را می توان با دستگاه یونیورسال این کمپانی انجام داد. این دستگاه به دلیل داشتن قابلیت انجام تست های مختلف از جمله تست های سیلیلک و ترکیبی می تواند این آزمون را انجام دهد.

  • آزمون پیر شدگی (aging):

در این آزمون ابتدا میزان سختی نمونه به روش ذکر شده در بالا اندازه گیری می شود. سپس برای مدت 22hr در دمای 100 درجه سانتی گراد قرار داده می شود. سپس نمونه را بیرون آورده و بعد از 60min مجددا سختی نمونه را اندازه گیری نمائید. میزان درصد تغییرات سختی مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاهمناسب: برای انجام این آزمون نیاز به آونی می باشد که توانایی تأمین دمای مورد نیاز را داشته باشد.

دستگاه های مدل Hi-1417-NL ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech ) از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون می باشد.

  • آزمون تغییر شکل دائمی (Permanent set):

در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد 50×50 میلی متر با ضخامت 20 میلی متر تهیه می گردد. نمونه های آماده شده در بین دو صفحه آلومینیومی به اندازه 50% ضخامت اولیه فشرده شده و به مدت 22hr در دمای 70 درجه سانتی گراد قرار داده می شود. بعد از 30min بعد از بیرون آوردن مجموعه نمونه ها را بیرون آورده و ضخامت آن ها اندازه گیری شود.

میزان تغییر ضخامت مورد بررسی قرار می گیرد.

  • آزمون تغییر شکل بعد از تراکم تکرار شونده:

نمونه که بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی می شود و بعد از اندازه گیری ضخامت، در دستگاه مناسب قرار داده می شود. این نمونه به تعداد 80000 بار به به مقدار 50% ضخامت اولیه فشرده می شود. 30min بعد از اتمام آزمون ضخامت نمونه مجددا اندازه گیری می شود.

میزان تغییرات ضخامت بعد از اتمام آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.

 دستگاه مناسب:

دستگاه مدل Hi-1449-B ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech) یکی از دستگاه های مناسب می باشد که دقیقا منطبق بر استاندارد های مربوطه می باشد.

  • آزمون تعیین ثابت تغییر شکل:

در این آزمون نمونه دایره ای شکل با قطر 200mm با ضخامت 20mm آماده سازی شود. سپس نمونه را در دستگاه مناسب قرار داده و به اندازه 25% ضخامت اولیه فشرده شود و نیرو ثبت گردد. سپس بدون برداشتن نیرو با سرعت 10mm/s به میزان 65% فشرده شود و میزان نیرو ثبت شود. نسب نیروی 25% به 65% ثابت تغییر شکل را محاسبه می نماید.

  دستگاه مناسب:

دستگاه یونیورسال مدل Hi-500 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech) با قابلیت برنامه ریزی و انجام آزمون های ترکیبی از مناسب ترین دستگاه ها می باشد.