پروفیل U PVC و استاندارد های مربوط به آن

استاندارد های مختلفی با توجه به آزمون های مورد نیاز برای این محصولات تدوین گشته است که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره گردیده است.

 • ISIRI 7821

این استاندارد روش تعیین نفوذ آب به در و پنجره هایی از جنس PVC مورد بررسی قرار می دهد.

فشار مورد نیاز برای این آزمون  137kpa می باشد.

 • ISIRI 7822

این استاندارد تعیین کننده میزان حجم هوای عبوری در واحد زمان از نمونه در شرایط فشار و دمای استاندارد می باشد.

 • ISIRI 6840

 این استاندارد مربوط به پروفیل های H PVC (با مقاومت ضربه ای بالا) که در ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد.

آزمون های بکار رفته در این استاندارد :

 • دانسیته
 • تعیین دمای نرم شدگی ویکات (Vicat)

این آزمون مطابق با استاندارد ISO 306 انجام می گیرد . در این آزمون سوزنی در نمونه تحت شرایط خاص نفوذ می نماید. دمایی که در آن این سوزن نفوذ نموده است تحت عنوان دمای نرم شدگی (Vicat) می باشد.

دستگاه مناسب:

از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون دستگاه  HDT-VICAT مدل Hi-2000 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech) می باشد.

پایداری حرارتی

این آزمون بر طبق استاندارد DIN 53381  می باشد. این آزمون تعیین کننده میزان پایداری حرارتی محصولاتی از جنس  PVC می باشد.

 • استحکام ضربه:

این آزمون بر طبق استاندارد DIN 53753 می باشد که در نمونه ی آماده سازی شده دو ناچ  v شکل با شعاع 0.1mm ایجاد می شود. سپس تحت نیروی ضربه توسط پاندول قرار گرفته و میزان انرژی لازم برای شکست آن مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:

از دستگاه های مناسب برای انجام آزمون دستگاه مدلHi-1445 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech)  می باشد.

 

استحکام ضربه در دمای پایین:

نمونه هایی با طول 300mm آماده سازی می شوند. سپس این نمونه ها در دمای منفی 10 درجه سانتی گراد قرار داده می شود. وزنه ای از ارتفاع 1000mm بر روی نمونه رها می شود

 • برگشت حرارتی:

در این آزمون نمونه با طول 250mm آماده سازی می شود. بعد از رسیدن آون به دمای 100 درجه سانتی گراد نمونه به مدت 1 ساعت درون آن قرار می گیرد. میزان تغیر طول نمونه موردبررسی قرار می گیرد.

 • تأثیر حرارت بر روی نمونه:

نمونه با طول مشخص در آون با دمای 150 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه قرار می گیرد. نمونه از لحاظ تغییر شکل و ایجاد نقص بر روی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 • استحکام جوش:

در این آزمون میزان استحکام نقاط جوش گوشه های پروفیل های در و پنجره مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه از گوشه در و پنجره به صورت که دارای زاویه قائمه می باشند برش داده شده بطوریکه فاصله بین دو پروفیل در حدود 400mm باشد سپس نیرویی با سرعت 50mm/min نیرو به آن اعمال می نماید تا جایی که اتصالات آن شروع به باز شدن از یکدیگر نمایند.

ISIRI 10930

جهت اندازه گیری میزان نیروی شکست گوشه ها و اتصالات T شکل جوش داده شده از جنس پروفیل های U PVC است.

دستگاه انجام دهنده آزمون در این استاندارد باید بتواند نیرو تا 20KN را حس نماید.

دستگاه مناسب:

دستگاه مدل Hi-1436-PW ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز ( labhitech)  از جمله دستگاه های مناسب جهت انجام این آزمون می باشد. (شکل بالا)

 • ISIRI 10786 و ISIRI 10787

   این استاندارد ها بیان کننده میزان تغییرات ظاهری بعد از قرار گرفتن در شرایط گرمایی و همچنین میزان بازگشت طولی نمونه می باشد.

  در استاندارد اول نمونه به مدت 30min در دمای 150 درجه سانتی گراد قرار داده می شود، در استاندارد دوم نمونه به مدت 60 الی 63 دقیقه در دمای 100 درجه سانتی گراد قرار داده می شود و میزان تغییرات طول آن مورد بررسی قرار می گیرد.